Regler/Propositioner for Zwiftligaen

Ret til ændringer forbeholdes.

Senest opdateret 21. december 2023

1. Forudsætninger

2. Deltagelse i Zwift Ligaen

2.1 Generelt

2.2 Sådan deltager du i det enkelte løb

Tilmelding til de enkelte events foregår via [https://events.eckd.dk/zwift/zwift ligaen](events.eckd.dk/zwift/zwift ligaen)

Herefter er det eneste du skal gøre når eventet skal køres, at starte Zwift spillet og evt. Zwift Companion App på din telefon og joine eventet. Dette kan gøres fra ca. 30 minutter før start og indtil starten går.

2.3 Gruppe inddeling

Zwift Ligaen er opdelt i 5 klasser. Herrerne er inddelt i 4 aldersgrupper, og Kvinderne kører i en samlet dameklasse. Gruppe inddelingen foregår ved tilmelding, og følger Zwift Powers alderskategorier således:

Kategori Alder
A Junior, Senior Under 30
B Master 30 - 39
C Veteran 40 - 49
D 50+ 50 og ældre
E Damer Alle

Da ligaen krydser kalenderåret, er det rytterens alder pr. 31. december det pågældende år, som afgør hvilken kategori man tilhører.

For eksempel: Hvis en rytter er født 28. april 1984, vil rytteren pr. 31. december 2024 være 40 år gammel og vil for sæsonen (oktober) 2024 til (marts) 2025 kunne stille op i Veteran(C).

Det er tilladt at vælge en højere kategori, end den som svarer til rytterens alder.

2.4 Ryttervægt

Den angivne vægt på rytterens profil i Zwiftpower skal inden for rimelighedens grænser svare til rytterens morgenvægt excl. påklædning. Med "rimelighedens grænser" menes at det er op til den enkeltes samvittighed hvor ofte man vejer sig, men at vægten af hensyn til fair play bør være korrekt inden for få kg. Det er ikke tilladt at ændre vægt mere end et kg mellem to løb. (Her måles på afholdte løb - dvs. springer man et løb over, er det tilladt at vægten ændrer sig to kilo til næste løb)

2.5 Resultatopdatering

Resultater opdateres ca. kl. 22 samme aften efter et løb er afviklet. Spørgsmål til udregning af point, ranglisteplacering mm. skal stilles i Facebook gruppen, dels så flere kan byde ind med svar, og flere kan få glæde af svarene.

2.6 Usportslig adfærd

Vi ønsker fair væddeløb i Zwift Ligaen. Dette kan desværre ikke altid lade sig gøre, grundet forhold i software og hardware som vi ikke har indflydelse på. Således opfatter vi det som værende usportsligt, at bevidst eller ubevidst at udnytte fejl eller svagheder i hard- eller software, f.eks., men ikke afgrænset til, sticky ANT og stop-go-stop-go.

2.7 Diskvalifikation

Diskvalifikation kan komme på tale hvis et resultat vurderes opnået pga. defekt i hard- eller software, bevidst snyd eller usportslig adfærd jf. pkt. 2.5. Der foretages automatisk kontrol af flg. forhold:

Løbsledelsen kan vælge at diskvalificere og/eller suspendere en rytter hvis den vurderer at denne optræder usportsligt, eller overtræder ovenstående regler.

3. Udregning af rangliste point

3.1 Point

Deltagere optjener point på to måder:

Løbspoint:

En given rytter-placering i et løb med et givent antal deltagere normaliseres i forhold til et løb med 150 deltagere. Det vil sige, at hele skalaen benyttes uanset antal deltagere. Det betyder, at det er de første 13,3 % (20/150) i et løb der får point efter potens-funktionen, mens resten tildeles point lineært faldende til 10.

Yderligere korrigeres point efter antal af deltagere i det aktuelle løb på følgende måde:

Ved løb med flere end 150 deltagere: En rytters point øges med 0 % ved 150 deltagere til maksimalt 4 % ved 275 deltagere. Ved flere deltagere end 275 korrigeres konstant med plus 4 %

Ved løb med færre deltagere end 150: En rytters point reduceres med 0 % ved 150 deltagere til maksimalt 4 % ved 70 deltagere. Ved færre deltagere end 70 korrigeres konstant med minus 4 %

(Et eksempel: En 1. plads i løb med 220 deltagere vil give 260,8 point, hvorimod en 1. plads i løb med 80 deltagere vil give 246,1 point).

Seriepoint:

Der optjenes point for samlet resultat i løbsserier.

Point tildeles ud fra samme model som for løbspoint, dog korrigeres der ikke for antal deltagere.

3.2 Loft over tællende løb

For at give alle en fair chance for at begå sig på ranglisten, selvom man ikke deltager i alle løb, er der et loft over antal løb som tæller til ranglisten. Loftet er på 1/3 af antal afholdte løb. Dvs. at hvis der i løbet af en sæson køres 60 løb, vil point til ranglisten udgøres af de 20 bedste løb. Er der afviklet 12 løb, er det 4 løb som tæller til ranglisten. Har man kørt færre en 1/3 af afholdte løb, tæller det antal løb som man har kørt.

4. Holdkonkurrencen

I Zwift Ligaen er der naturligvis også en holdkonkurrence, og vi opfordrer deltagerne til at danne hold, da vi erfaringsmæssigt ved at dette øger motivationen betragtelig, og gør det sjovere at deltage. De tre enkleste metoder at danne et hold på er:

Holdkonkurrencen er pr. alderskategori. (Det overvejes at lave en tværgående holdkonkurrence også)

Et hold består af op til 9 mand. De enkelte ryttere på holdet optjener holdpoint ud fra deres placering i løbet. De indkørte løbspoint(se pkt. 3 herover) omregnes til holdpoint ud fra rytterens relative placering i forhold til øvrige ryttere på holdet således:

Placering på holdet Andel af indkørte point overføres til holdet
1 200%
2 200%
3 200%
4 200%
5 100%
6 60%
7 40%
8 20%
9 10%

Alle ryttere bidrager således til holdet, men de hurtigste på holdet bidrager mest.

Sådan tilmeldes hold:

5. Hjælp

Har du brug for hjælp, eller har spørgsmål, så benyt vores Discord kanal #zwift liga-support, eller på Facebook i Zwift - Dansk Brugergruppe.

Henvend dig ikke personligt, for vi har desværre ikke tid til at yde direkte support. Ved at bruge Facebook eller Discord giver du andre mulighed for at byde ind med svar, og andre vil efterfølgende kunne bruge hjælpen.

6. Diverse

Løbsledelsen forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt at ændre reglementet, såfremt der er bestemmelser, som viser sig uhensigtsmæssige, i forhold til at afvikle en fair liga, eller hvis der skulle opstå ændringer i rammerne for afvikling af ligaen.

Deltagelse i Zwift Ligaen er på egen regning og risiko. Stjær e-Cycling og e-Cykle Klub Danmark og deres ledelse kan på ingen måde drages til ansvar for skader og tab som kan relateres til deltagelse i Zwift Ligaen. Ligeledes er Stjær e-Cycling og e-Cykle Klub Danmark og deres ledelser ikke ansvarlig overfor fejl, driftsproblemer mv. på løbsplatformen.